سرویس های ادواری

سرویس اولیه

مشتریان محترم می بایست در بازه کارکرد 5000 تا 6000 کیلومتر یا شش ماه (هر کدام زودتر فرا برسد) جهت انجام سرویس اولیه به عاملیت های مجاز شرکت پاکرو مراجعه نمایند.انجام سرویس اولیه برای خودروهای شرکتی رایگان و برای خودروهای وارداتی غیرنماینده رایگان نمی باشد.جهت مشاهده پکیج سرویس اولیه اینجا کلیک نمایید.

سرویس های دوره ای

جهت انجام سرویس های ادواری هر 5000 کیلومتر یا 6 ماه (هر کدام زودتر فرا برسد) با توجه به توضیحات دفترچه راهنما و جداول سرویس های ادواری درج شده در این قسمت که ملاک انجام سرویس های ادواری خودرو می باشد ، به عاملیت های مجاز شرکت پاکرو مراجعه نمایید تا ضمن کسب بهترین خدمات از قطعات اصلی شرکت سازنده بهره مند شوید. زمان انجام سرویس های ادواری در شرایط سخت اشاره شده در دفترچه راهنمای مشتریان، شرایط آب و هوایی نامساعد، مناطق پرگرد و غبار و آلوده بایستی نسبت به شرایط عادی کوتاهتر باشد ، در چنین شرایطی توصیه می شود که پیوسته سطح روغن ، آب و وضعیت تسمه ها را بازدید نموده و سرویس های دوره ای را در بازه کوتاه تری انجام نمایید.

جهت دانلود جدول سرویس های خودرو بر روی تصویر خودروی مورد نظر کلیک نمایید.