۱۱/۰۹/۱۳۹۶

اهدای لوح تقدیر به غرفه گذاران در دومین نمایشگاه خودرو تهران

در آخرین ساعات دومین نمایشگاه خودرو شهرآفتاب لوح های یادبود و تندیس نمایشگاه به غرفه گذاران اهدا شد.