شبکه عاملیت های مجاز

متقاضیان محترم ، خواهشمند است پس از مطالعه دقیق شرایط اخذ عاملیت مجاز نسبت به دریافت فرم مربوطه و ارسال آن به آدرس پست الكترونیك dealers@pakro.com اقدام نمایید.

خواهشمند است كلیه بندهای فرم زیر را به دقت تكمیل نمایید و سپس اقدام به ارسال اطلاعات بفرمایید.

دریافت فرم درخواست عاملیت مجاز