کتابچه راهنمای خودرو

معرفی واحد آموزش و پشتیبانی فنی

واحد آموزش و پشتیبانی فنی شرکت پاکرو با ایجاد شبکه ای متشکل از متخصصین خودرو و با ارائه آموزش های لازم به پرسنل شرکت پاکرو و عاملیت های مجاز سعی دارد در کمترین زمان با بهترین کیفیت ، خدمات لازم را به مشتریان ارائه نماید.

کتابچه راهنمای استفاده از خودرو

کتابچه راهنمای استفاده از خودرو برای کلیه خودروهای تحویل شده توسط شرکت پاکرو به صورت زبان فارسی به مشتریان تحویل می گردد و شامل شرح و توصیف خصوصیات و نحوه استفاده از خودرو می باشد.مطالعه دقیق این کتابچه بخاطر اینکه اطلاعات مندرج در آن می تواند در رضایتمندی شما و استفاده صحیح از خودرو نقش بسزایی داشته باشد ، توصیه می شود.


جهت دانلود کتابچه راهنمای خودرو بر روی تصویر خودروی مورد نظر کلیک نمایید.